Hey Thamoi Lyrics | Calish, Linda, Oshine, Veer Trongbram

Singer : Veer Trongbram
Cast : Calish, Linda & Oshine
Lyrics : HK Khumancha
Music : Thoi Blue & Denson Salam

Hey thamoi nang numit takhinu
Hey thamoi nang thouna hankhinu

Nungsibi magi wakhalda
Chanabi magi wakhalda (2x)

Hey thamoi nang numit takhinu
Hey thamoi nang thouna hankhinu

Oijaningi matabu eigi (2x)

Kaodare magi chenghi manamdo
Paima leichilgum oikhidara mipajei eigi thamoise
Apaiba leichilgum oikhidara mipaijei eigi thamoise

Thajagum menglaba maithongdo
Yeng ninglui thamoina (2x)

Ekhou langla thamoisina
Taninglui nanggi khonjeldo (2x)

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda