Hurallo Eigi Thamoi Lyrics | Ojit, Medha, Baby, Suchitra

Cast : Ojit,Medha & Baby
Singer : Suchitra
Music : Paras Nongmaithem
Lyrics : R.K Ravikanta

Huranlo eigi thamoi ase
Eigi thamoise nangna (2x)

Ngaore eise nanggi wakhalda
Eibu asum ngaohalliba
Nangbu kanano Nangbu kanano
Huranlo eigi thamoi ase
Eigi thamoise nangna

[[♫♫MUSIC♫♫]]

Nanggi chamlaba nungsi natouna
Ngaohanbiramlaga eigi thamoibu
Nanggi chamlaba nungsi natouna
Ngaohanbiramlaga eigi thamoise

Nangbu asum ningsingduna
Leire eigi thamoina (2x)

Huranlo eigi thamoise
Eigi thamoise nangna

[[♫♫MUSIC♫♫]]

Ngaorabi eigi thamoi ase
Ho nungsithoiba nangi nanakta
Punsi chuppagi leihanbiyu
Ho nungsithoiba nangse eitagini

Leitafam khangda thamoi ase
Themjinbiro ho nungshiba
Leitafam khangda wakhal ase
Themjinbiraro nangna

Huranlo eigi thamoi ase
Eigi thamoise nangna
Ngaore eisu nanggi wakhalda
Eibu asum ngaohalliba
Nangbu kanano Nangbu kanano

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda