Ichilshina Lyrics | Naopa Ngangom, Bidyani Mangang, Raju Luwang, Anjali

Singer: Raju Luwang and Anjali
Cast: Naopa Ngangom and Bidyani Mangang
Music: Raju Mutum
Lyrics: Umakanta

Haige Khanba Nungshi Wahei
Tamge Khanba Nungshi Epao
Haijabadi Ngamde Echilsina
Nangna Mangda Leplabada

Mitmangsida Leina Leina
Yengjaningba Nungshi Saktam
Yengjabadi Ngamde Emitsina
Ekai Thibi Oirubana

Angaobi Oire Eise Nangbu Orubadei
Leitafam Khangdre Wakhal Nangbu Nungshirubei
Fajinba Ngamdre Thamoise
Nanggi Nungshibana Ngaohanbire

[[Music]]

Nangbu Nungshibana Ngaohalle Thamoi
Nangbu Pamjabana Wahalle Eibu
Nangbu Udraga Karigi Leitafam Khangdriba
Nangbu Uraga Karigi Haifam Khangdriba

Thamoisidi Hukhre Nangna
Wakhalsisu Oikhre Nanggi
Leitahandre Eibu Mitkup Ama
Nungshi Saktam Udabada

Eina Nungshijabase
Khangbiyu Nangna Nungshiba (2x)

Haige Khanba Nungshi Wahei
Tamge Khanba Nungshi Epao
Haijabadi Ngamde Echilsina
Nangna Mangda Leplabada

[[Music]]

Hingjage Punshise Nungshi Lakada
Leppiyu Nangna Lengda Upalgum (2x)

Yengjage Emitsina Nungshibi Nangtabu (2x)

Honglaroi Khongfamse Yetpiro Nangna Urigum

Eina Nungshijabasu Khangbiyu Nangna Nungshibi (2x)

Haige Khanba Nungshi Wahei
Tamge Khanba Nungshi Epao
Haijabadi Ngamde Echilsina
Nangna Mangda Leplabada

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda