Ngaikhishi Lyrics | Khaba, Bala, Sangeeta

Singer : Sangeeta
Cast : Khaba & Bala
Music : Rahul BLue
Lyricist : Ajit Ningthouja

Pithokanu lanthokanu
Thamoido khangdringeida
Uhanganu nungshi manba
Nungshi natat toura thammu
Lotsinkhone khatli khatli yathokanu
Khamjinkhone warasu
Matang ama ngaira thamu

Ngaikhisi tanja amatang
Ngaikhisi thamoido senglakpa

Ngaikhisi yengthokkhisi
Khanguthakta kelaga mangdanaba eikhoi

Helhangumsi pangthagumsi
Helhanloisi eikhoidei moina
Yanabasu chatlamsi ngaihak themnaba
Yaragani makhoisu kharabu kesinaraga
Saodanaba touramsi esa kannaba

Maduna miwa meisa langbadagi
Kanba ngamgani khara tasinadraga
Lanthokpa ngamgani eikhoidi hinghougani

Ngaikhisi tanja amatang
Ngaikhisi thamoido senglakpa

Ngaikhisi yengthokkhisi
Khanguthakta kelaga mangdanaba eikhoi

Matamse yam phate leisa nakhoi singjou
Tanja ngairiba pakhangni matamgi khoimu (2x)

Thamoido mukta yengthok usi banan landringei
Maduna eikhoigi tungi lambi sangnaba

Ngaikhisi tanja amatang
Ngaikhisi thamoido senglakpa
Ngaikhisi yengthokkhisi
Khanguthakta kelaga mangdanaba eikhoi

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda