Thadoklaroi Mapoksigi Lyrics

Singer : Reeshan YTB
Lyrics : Malemnganbi Leishangthem
Music : Rythym Thiyam

Thadoklaroi Mapoksigi Lyrics

(Nanggi nungshibana eigi punshini
Eibu ngaohalliba eina chakliba) 2x

Nanggi minoktani eina wajaba nanggi mitludani

Hukhare thamoise efamdagi nangna
Ngaohanbire nungshigi mayaiduna eise
Hukhre thawaisu nungshibi nanggna
Leitadare pukningsu mikup khuding eise

Pamubi nangbudi eina thadoklaroi
Mapok shigi mapok simagi

Kanglei Music

Englaba malanggi sahumsu nungshibigi khonjelni
Khalliba angaoba malanggi matougum touriye
Punsinkhare thamoise nangna
Lengba ngamdre esha ethanta
Thembiyu nanggi naosum waheina
Chatli lambise manghanbinu nangna
Humbikharo thamoigi epaose nangna

Eigi nungshigi turini eina
Yekcharage shaktamdo thamoi nungda lonna
Pamubi nangbudi eina thadoklaroi
Mapoksigi mapoksimagi

Nungcshibi nanggbudi thadoklaroi eina
Pamubi nangbudi thamlage chetna
Pamubi nangbu thadoklaroi mapoksigi

Leave a Reply