Thengla Ahing Lyrics | Churchil Chungkham, Poirei Thokchom

Singer : Churchil Chungkham
Album : THENGLA AHING
Lyrics : R.C Khuman
Music : Poirei Thokchom

Thenglaba ahing matamsida
Tumthou yadare mikup ama (2x)

Laklaroidabi magi wakhalda (2x)

Thengla ahing matamsida

Tumthou yadare mikup ama (2x)

Thoklui pothajage khanna
Liri sitpa malang tanthada (2x)

Nongdol thakta thokliba thaja yenglaga
Tamna khongliba tamnagi khonjel taraga
Adubu yade ningsingbana helli
Tamkhrabi magi saktamdo

Menglaba thabalgi mangalda
Tamna uriba chingdoldagi
Kouriboi ninglui khut khattuna (2x)

Kainakhrabi magi thawaina
Asuk waba meichakse piramlaga
Chatkhrabi nahakki thamoigi
Apenbana karino khanghallamkho

Thengla ahing matamsida
Tumthou yadare mikup ama (2x)

Tumthou yadare mikup ama

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda