Anise Manei Lyrics – Selfie | Bala, Khaba, Amarjit, Pushparani

Film : Selfie
Cast : Bala & Khaba
Lyricist : Ajit Ningthouja
Music : Amarjit Lourembam
Singer : Amarjit & Pushparani

Eina khallisiga nangna khalliduga anise manei
Nangna khallidusu eina khallisiga anise manei
Nungshibagi ngaktani panthunggi oigani
Eina khallisisu chummi nangna khallidusu chummi
Anisina manarabada panthungdo yougani

Lotsinduna thamlisisu nangni
Thamoida potharisisu nangni
Khongthang khuding yenglisisu nangni
Panthungdugi ngairisisu nangni
Eina khallisisu chummi nangna khallidusu chummi
Anisina manarabada nungshinagani

Eina khallisiga nangna khalliduga anise manei
Nangna khallidusu eina khallisiga anise manei

Tamna tamna ure nungshinabase
Lapthok hanningde nangbu enaktagi (2x)

Tararoi khumlaroi nanggi nungshi khonjel nattana
Khallura yengluraga nangbu eitagi oiningle

Chinbalna hairido kadaiphao chumba
Pukningna yade noklak-u yade

Taduna yengge amukka hairak-u
Thamoisina nokpa ngamba nangi waheido (2x)

Khongthang khuding sennagani
Minok khuding yengjagani
Numit khuding uhallani
Nangbu nungshi haibasidi

Nangbu nungshibasina eidi ware
Panthung youdabasina henna wahalle
Nangbu pamjabasina eidi ngaore
Nangbu thadokpadi eidi ngamlaroi

Nangmuk nungshibadi leite ephamda
Thajadraga yengolao thamoida yengjou
Haiba yadaba waheisu thamlanu
Apambado pirage nanggi naphamda
Eigeesu leijei naphamdei apamba
Matang chaba ngaibada eisu waribine

Eina khallisiga nangna khalliduga anise manei
Nangna khallidusu eina khallisiga anise manei
Nungshibagi ngaktani panthunggi oigani
Eina khallisisu chummi nangna khallidusu chummi
Anisina manarabada nungshinagani

Share to the World

One thought on “Anise Manei Lyrics – Selfie | Bala, Khaba, Amarjit, Pushparani

Leave a Reply to Tom_Monk Cancel reply