Humdokkhare Lyrics – Sor | Khaba, Bala, Amarjit

Film : Sor
Music : Rahul blue
Singer : Amarjit Lourembam
Lyrics : Ajit Ningthouja

Humdokkhare nungshibabu
Ephamdei maikei khangdana
Loisinkhare wari ama
Houbaga loisinpham khangdana

Thengnararoi Kounararoi khanna leithokkhrabani
Unararoi Kounararoi khanna leithokkhrabani

Thajabasu thamlunu kainaraga wagani
Nungshibasu thamganu kainaraga wagani
Khantharo khalhouro nungshinadringeida
Khantharo khalhouro nungshinadringei

Nanggi thamoiga eigee thamoiga
Taisinaba yaroi mapoksimagi

Eigee lambiga nanggi lambiga
Chatminnaba yaroi mapoksimagi

Lapthokhouradara kainahouradara
Nangbu nungshijabase lamakhangda manglaba
Eigee mapoksida nang tamlamdare

Thajaba thamlunu kainaraga wagani
Nungshiba thamlunu kainaraga wagani
Khantharo khalhouro nungshinadringeida
Khantharo khalhouro nungshinadringei

Humdokkhare nungshibabu
Ephamdei maikei khangdana
Loisinkhare wari ama
Houbaga loisinpham khangdana

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda